martes, 22 de noviembre de 2011

Azaroak25Noviembre: Zer dugu gizonok esateko? / Los hombres ante la violencia sexista

AZAROAK 25, emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna
ZER DUGU GIZONOK ESATEKO?
1. Emakumeen aurkako bortizkeria oro erabat gaitzesgarria da; gizonok erabat busti beharra daukagu, honen agerpen guztiak errotik kentzeko.
2. Emakume baten aurka ekintza bortitzak gauzatzeko, zuritzeko, barkatzeko edo isiltzeko edozein aitzakia baztertzen dugu.
3. Emakumeek bortizkeria hau pairatzen dute emakume direlako, eta jasaten dugun berdintasun faltaren ondoriorik larrienetakoa da. Giza eskubideen urraketa argia da, mugara eramaten denean erahilketa ere badakarrena. Hau onartezina da ikuspegi guztietatik.
4. Bidegabekeria hau oso errotua dago, egiturazkoa da; haren arrastoak guztiz desegin behar ditugu, hala jendartetik, nola kaltetutako pertsona bakoitzetik.
5. Gizonok emakume eta gizonon arteko berdintasuna nahi –eta behar- dugu. Planeta zaindua, segurua, ederra eta pertsona guzti-guztiekin bidezkoa den moduan partekatua nahi dugu, eta horrekin egiten dugu amets.
...HORREGATIK:
6. Lanean gabiltza norbanako, talde, hezkuntza zein jendarte mailan, emakumeen aurkako bortizkeria begibistarazi eta deslegitimatzeko, haren aurrez-aurre jarri eta deusezteko.
7. Jendarte patriarkalak gizon bezala hazi eta hezteko ezarri dizkigun balore eta jokabide biolentoak, antidemokratikoak eta arriskutsuak guztiz alboratzeko konpromisoa hartzen dugu.
8. Gazte zein helduen heziketa etikoa, soziala, emozionala eta sexuala sustatzen ditugu, matxismoa gehiago heda ez dadin. Gainerako gizonengana heltzen saiatuko gara, elkar lagunduz eta elkarren begirunean antolaturik, gizon bakoitzak aukera izan dezan berdintasunerantz. bere bidea egiteko
9. Gure konpromisoa da egunez egun jendarte parekide, bidezko, horizontal eta baketsua eraikitzea maitasunean eraikia, inork beste inor zapalduko ez duen arte.
10. Eta gure ustez, soilik emakumeekin elkarlanean lor dezakegu.
www.gizonsarea.org Gizon Sarea gizonsare@gmail.org
Zerbait ulertzen edo onartzen zaila egiten bazaizu, azaldu zalantza norbaiti, edo gurekin harremanetan jarri

LOS HOMBRES ANTE LA VIOLENCIA SEXISTA
25 NOVIEMBRE, día internacional contra la violencia hacia las mujeres
1.La violencia contra las mujeres, sea del tipo que sea, es totalmente despreciable; creemos que los hombres debemos implicarnos definitivamente en erradicarla.
2.Rechazamos cualquier motivo para llevar a cabo, justificar, excusar o callar actos violentos contra cualquier mujer.
3.Esta violencia la sufren las mujeres por ser mujeres, y es una de las consecuencias más graves de la falta de igualdad que padecemos. Es un claro quebrantamiento de los derechos humanos, que puede llegar hasta el extremo del asesinato, completamente inadmisible.
4.Creemos que es una injusticia estructural muy arraigada, de la que debemos erradicar todo rastro, tanto de la sociedad, como de cada una de las personas afectadas.
5.Los hombres queremos – y necesitamos- la igualdad entre mujeres y hombres. Queremos y soñamos un planeta cuidado, seguro, hermoso y compartido equitativamente con todas las personas, sin distinción alguna.
...POR TANTO
6.Estamos trabajando a nivel personal, colectivo, educativo y social para visibilizar, deslegitimar, enfrentar y eliminar la violencia contra las mujeres.
7.Nos comprometemos a abandonar los valores y actitudes violentas y generadoras de riesgo que el sistema patriarcal nos ha impuesto como parte de ser y de realizarnos como hombres.
8.Promovemos la educación ética, social, emocional y sexual de jóvenes y mayores, para evitar que el machismo se extienda más. Vamos a intentar llegar al resto de hombres, para que organizados en base al respeto, cada hombre haga su camino hacia la igualdad.
9.Nuestro compromiso es construir día a día una sociedad igualitaria, justa, horizontal y pacífica basada en el amor, hasta que nadie oprima a nadie.
10.Y creemos que sólo junto con las mujeres es posible conseguirlo.
www.gizonsarea.org Gizon Sarea gizonsare@gmail.org
Si algo te resulta dificil de entender o aceptar, comentalo con alguien, o contacta con nosotros

No hay comentarios:

Publicar un comentario